Děkujeme MO Plzeň 4 za podporu naší činnosti!

18.12.2020
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná održela od Městského obvodu Plzeň 4 pět dotací.
Dvě jsou z Dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2020.
Jedna ve výši 56 203 Kč a druhá ve výši  84 304 Kč.
První byla použita úhradu nákladů za teplo a sportovních nákladů fotbalového oddílu (míče, dresy a startovné),
druhá potom na výměnu vodárenské šachty a okolní úpravu s cílem vytvoření parkovacích míst v areálu.
Moc děkujeme za podporu vylepšování našeho sportovního areálu v městském obvodu Plzeň 4.
S vylepšováním a zkrášlováním prostředí souvisí i třetí dotace z
Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2020 ve výši 40 000 Kč. Ta byla využita na výsadbu
nových stromů v areálu. Čtvrtá dotace z Dotační programu mikrogranty pro rok 2020 ve výši 14 531
byla poyužita na nákup drobných cen pro vítěze dětských soutěží v rámci dětského odpoledne,
které TJ Sokol Plzeň Letná uspořádala v září pro děti ze čtvrtého městského obvodu.
Posledí dotace z Dotačního programu Čtyřka pomáhá ve výši 41 613 Kč by využita na údržbu travnatého
fotbalového hřiště, které je využíváno převážně dětmi a mláděží. Dotace pomohla zajistit nákladnou
údržbu v obtížných časech postižených pandemií koronaviru.
Děkujeme MO Plzeň 4 za podporu naší činnosti!