Informace o ochraně osobních údajů

Společnost TJ Sokol Plzeň Letná, se sídlem Republikánská 859/22, Plzeň, 312 00, IČ: 00516112
podnikající na základě Živnostenského oprávnění , zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

jméno a příjmení

datum narození

adresa bydliště

emailovou adresu

telefon

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností. TJ Sokol Plzeň Letná  zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a TJ Sokol Plzeň Letná., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
Zpracování osobních údajů je prováděno společností TJ Sokol Plzeň Letná, IČO: 00516112, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány třetí straně.